Jäsenhuone|Työhuone

2012


Porvoon Mustang ry – Borgå Mustang rf
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012    

YLEISTÄ


Porvoon Mustang ry – Borgå Mustang rf ratsastusseuran tarkoituksena on edistää ratsastusurheilua, kohottaa jäsentensä ratsastustaitoa ja -tietoutta sekä laajentaa ratsastusurheilun harrastajien piiriä.  Seura on Suomen Ratsastajainliiton jäsenseura. Jäsenmäärä vuonna 2012 tulee olemaan noin 350.

Porvoon Mustang ry toimii yhteistyössä Hopean Tallin, Koivumäen tilan, PR-tallin, Hagnäsin tilan sekä muiden porvoolaisten yksityistallien kanssa. Lisäksi yhteistyötä kehitetään Itä-Uudenmaan ratsastajat ry:n ja Ratsastusurheilijat ry:n kanssa.

Seuran jäsenet, jotka ovat myös SRL:n jäseniä, on vakuutettu tapaturmien varalta ratsastustuntien sekä muun siihen liittyvän toiminnan ajaksi.  Porvoon Mustang ry:n sekä Suomen Ratsastajainliitto ry:n tavoitteena on saada kaikki lajin harrastajat vakuutusturvan piiriin.

Porvoon Mustang ry:n ja Suomen Ratsastajainliitto ry:n päämääränä on ratsastuksen yhteiskunnallisen merkityksen vahvistaminen tuomalla julki lajin kasvatuksellinen merkitys, soveltuvuus kaikille ikäryhmille sekä vastuuntuntoa ja yhteistyötä kehittävä vaikutus.  Ratsastustoiminnassa hevosen hyvinvoinnin tulee olla aina etusijalla kaikessa toiminnassa.  Hevosen hyvinvoinnista tulee jokaisen huolehtia niin, että hevosen perustarpeet on järjestetty parhaalla mahdollisella tavalla ja lakien mukaisesti.


KOULUTUS

Seura tukee mahdollisuuksiensa mukaan jäsentensä osallistumista Suomen Ratsastajainliiton, Suomen Hevosopiston, Etelä-Suomen Ratsastusjaoston (ESRA) sekä Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n järjestämille kursseille.  Lisäksi seura tukee nuorten kasvatus- ja valmennustyössä mukana olevien koulutusta muidenkin järjestäjien kursseilla.

Seura painottaa hevosmiestaitoa turvallisen kehityksen edellytyksenä ratsastuksen eri osa-alueissa ja pyrkii antamaan oikeaa tietoa hevosten käsittelystä ja kohtelusta sekä valmennusmenetelmistä.

Ennen kilpailukauden alkua seura järjestää luennon kaikille kilpailijoille sekä kiinnostuneille.  Samassa tilaisuudessa ratsastajat, jotka ovat anoneet alueluvan, voivat suorittaa siihen tarvittavan kokeen.

Seura järjestää tarvittaessa Hevostaito- ja ratsastusmerkkien suoritusmahdollisuuksia keväällä ja syksyllä vuonna 2012.


KILPAILUT


Porvoon Mustang järjestää vuonna 2012 sekä este- että kouluratsastuskilpailut seura- ja aluetasolla, sekä koulukilpailut kansallisella tasolla. Lisäksi seura voi järjestää myös muita seura- ja harjoituskilpailuja.

Alustava suunnitelma:

21.-22.4.2012: esteratsastus viikonloppu; lauantaina yhteinen valmennus Kokonniemessä, sunnuntaina seurakilpailut
5.-6..5.2012: kouluratsastus viikonloppu; lauantaina yhteinen valmennus Kokonniemessä,
sunnuntaina seurakilpailut
26.5.2012: esteratsastus, aluekilpailut
11.-12.8.2012: kouluratsastus viikonloppu; aluekilpailut ja kansalliset kilpailut
22.9.2012: esteratsastus, seuramestaruuskilpailut
23.9.2012: kouluratsastus, seuramestaruuskilpailut

Kilpailupaikkana toimii pääasiassa kesäkaudella Kokonniemen kilpakenttä.

Vuoden 2012 seuramestaruudet ratkaistaan erikseen koulu- ja esteratsastuksessa. Seniorit ja juniorit kilpailevat omissa luokissaan.

Seuran jäsenet voivat osallistua muiden seurojen järjestämiin kansallisiin, alueellisiin ja kutsukilpailuihin ratsukoiden tason mukaisesti.

Seura lähettää mahdollisuuksien mukaan kilpailijat/joukkueet sekä henkilökohtaisiin että joukkuemestaruuksiin aluetasolla ja mahdollisuuksien mukaan myös SM-tasolla.

Seura jakaa vuosittain kilpailuavustusta hakemusten perusteella maksimissaan 100€/ratsukko/kausi. Hakemusten liitteenä on toimitettava näyttö kilpailuihin osallistumisista ja sijoituksista. Pisteytys tarkistetaan vuosittain. Jotta hakemus hyväksytään, on kilpailijan samalla todistettava osallistuneensa seuran hyväksi talkootöihin.

Seura voi harkintansa mukaan palkita menestyneen jäsenensä stipendillä tai muulla vastaavalla palkinnolla.


JUNIORITOIMINTA

Junioriratsastajien Heppis-kerho toimii kysynnän mukaan jakaen perustietoutta harrastukseen liittyvistä asioista nuorimmille jäsenille. Kerho on leikkimielinen ja avoin kaikille nuorille ja lapsille. Kerhossa käydäkseen ei tarvitse olla seuran jäsen. Kerhoa vetävät aktiiviset henkilöt, jotka voivat osallistua erilaisille nuoriso-ohjaajakursseille seuran kustantamana.

Seura pyrkii kouluttamaan lisää halukkaita junioreita ja senioreita nuorisotyöhön.


MUU TOIMINTA

Kokonniemen kilpailualueen kuntoa pyritään mahdollisuuksien mukaan edelleen parantamaan. Tuomaritorni- ja kansliarakennuksen viimeistelyä jatketaan.
Tulevien vuosien investointikohteina ovat kilpailukentän kunnostaminen ja hevosten kulkuväylän parantaminen pysäköintialueelta kilpailukentälle.

Seura tutkii mahdollisuutta hyödyntää kilpakentän päähän jäävää aluetta pienimuotoisen maastoesteradan rakentamiseksi. Alueen hyödyntäminen olisi tehokkaampaa ja sillä laajennettaisiin monipuolisemmin eri lajien harjoittelumahdollisuuksia.

Seuran Kavaletti-lehden painatus ja postitus lopetetaan taloudellisista syistä toistaiseksi.

Vuoden lopulla järjestetään pikkujoulujuhlat seuran jäsenille.

Seura jakaa vuosittain neljä kiertopalkintoa syyskokouksen/pikkujoulun yhteydessä ja yhden kiertopalkinnon kevätkokouksen yhteydessä.

  • Seura tulee jakamaan Virpi Huovila -nuorisotyön kiertopalkinnon vuosittain yhdelle aktiiviselle juniori- ja nuorisotyössä mukana olleelle jäsenelle.
  • Senioripersoona-palkinto jaetaan positiivisesta ja aktiivisesta toiminnasta.
  • Junnu - tsemppari palkinto jaetaan uutterasta harjoittelusta ja oman itsensä kehittämisestä. Vuosittain jaetaan myös Horsemanship - pokaali yhdelle juniorijäsenelle esimerkillisestä toiminnasta hevosten kanssa.
  • Seuran hallitus valitsee ehdotuksista palkintojensaajat ja pidättää itsellään oikeuden olla jakamatta kaikkia palkintoja.
  • Kevätkokouksen yhteydessä jaetaan seuran menestyneimmälle ratsastajalle Porvoon kaupungin lahjoittama kiertopalkinto. Parhaat juniori- ja senioriratsastajat palkitaan koulu-, este- ja kenttäratsastuksessa. Palkitseminen tapahtuu rankingpisteiden perusteella.


TIEDOTTAMINEN

Seuran tiedottaminen tullaan pääasiallisesti hoitamaan seuran omilla www-sivuilla. Seuran uusi www-osoite on www.porvoonmustang.net. Tiedottamiseen käytetään myös paikallisia lehtiä ja tallien ilmoitustauluja.

PORVOON MUSTANG ry  - BORGÅ MUSTANG rf