Jäsenhuone|Työhuone

2013

 

Porvoon Mustang ry – Borgå Mustang rf

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

 

 

YLEISTÄ

Porvoon Mustang ry – Borgå Mustang rf ratsastusseuran tarkoituksena on edistää ratsastusurheilua, kohottaa jäsentensä ratsastustaitoa ja -tietoutta sekä laajentaa ratsastusurheilun harrastajien piiriä.  Seura on Suomen Ratsastajainliiton jäsenseura. Jäsenmäärä vuonna 2013 tulee olemaan noin 320.

Porvoon Mustang ry toimii yhteistyössä Hopean Tallin, Koivumäen tilan, PR-tallin, Hagnäsin tilan sekä muiden porvoolaisten yksityistallien kanssa. Lisäksi yhteistyötä kehitetään Itä-Uudenmaan ratsastajat ry:n, Ratsastusurheilijat ry:n sekä Porvoon Ratsastajat ry:n kanssa. Seura tekee myös hyvin konkreettista yhteistyötä Porvoon Hevosystävät ry:n kanssa koskien kilpakentän ja raviradan ylläpitoa ja käyttöä.

Seuran jäsenet, jotka ovat myös SRL:n jäseniä, on vakuutettu tapaturmien varalta ratsastustuntien sekä muun siihen liittyvän toiminnan ajaksi.  Porvoon Mustang ry:n sekä Suomen Ratsastajainliitto ry:n tavoitteena on saada kaikki lajin harrastajat vakuutusturvan piiriin.

Porvoon Mustang ry:n ja Suomen Ratsastajainliitto ry:n päämääränä on ratsastuksen yhteiskunnallisen merkityksen vahvistaminen tuomalla julki lajin kasvatuksellinen merkitys, soveltuvuus kaikille ikäryhmille sekä vastuuntuntoa ja yhteistyötä kehittävä vaikutus.  Ratsastustoiminnassa hevosen hyvinvoinnin tulee olla aina etusijalla kaikessa toiminnassa.  Hevosen hyvinvoinnista tulee jokaisen huolehtia niin, että hevosen perustarpeet on järjestetty parhaalla mahdollisella tavalla ja lakien mukaisesti.

KOULUTUS

Seura tukee mahdollisuuksiensa mukaan jäsentensä osallistumista Suomen Ratsastajainliiton, Suomen Hevosopiston, Etelä-Suomen Ratsastusjaoston (ESRA) sekä Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n järjestämille kursseille.  Lisäksi seura tukee nuorten kasvatus- ja valmennustyössä mukana olevien koulutusta muidenkin järjestäjien kursseilla.

Seura painottaa hevosmiestaitoa turvallisen kehityksen edellytyksenä ratsastuksen eri osa-alueissa ja pyrkii antamaan oikeaa tietoa hevosten käsittelystä ja kohtelusta sekä valmennusmenetelmistä.

Ennen kilpailukauden alkua seura järjestää ”sääntöinfon” kaikille kilpailijoille sekä kiinnostuneille.  Samassa tilaisuudessa ratsastajat, jotka ovat anoneet alueluvan, voivat suorittaa siihen tarvittavan kokeen. Oletettavasti SRL:n julkaisemiin kilpailusääntöihin on jälleen tulossa merkittäviä muutoksia.

KILPAILUT

Porvoon Mustang ry suunnittelee ratsastuskilpailujen järjestämistä vuonna 2013 sekä este- että kouluratsastuksessa. Suunnitteilla on kilpailuja seura- ja aluetasolla, sekä koulukilpailut kansallisella tasolla. Lisäksi seura voi järjestää myös muita seura- ja harjoituskilpailuja.

Alustava suunnitelma:

Toukokuu 2013:               seurakilpailut, koulu
                                            seurakilpailut, este

Kesäkuu 2013:                aluekilpailut, este

Elokuu 2013:                    aluekilpailut, koulu
                                            kansalliset kilpailut, koulu

Syyskuu 2013:                  seurakilpailut ja samalla seuramestaruuskilpailut, este ja koulu

Kilpailupaikkana toimii kesäkaudella pääasiassa Kokonniemen kilpakenttä. Muita kilpailupaikkoja voisi olla mm. jäsentallien maneesit.

Vuoden 2013 seuramestaruudet ratkaistaan erikseen koulu- ja esteratsastuksessa. Seniorit ja juniorit kilpailevat omissa luokissaan.

Seuran jäsenet voivat osallistua muiden seurojen järjestämiin kansallisiin, alueellisiin ja kutsukilpailuihin ratsukoiden tason mukaisesti.

Seura lähettää mahdollisuuksien mukaan kilpailijat/joukkueet sekä henkilökohtaisiin että joukkuemestaruuksiin aluetasolla ja mahdollisuuksien mukaan myös SM-tasolla.

Seura jakaa vuosittain kilpailuavustusta hakemusten perusteella maksimissaan 100€/ratsukko/kausi. Hakemusten liitteenä on toimitettava näyttö kilpailuihin osallistumisista ja sijoituksista. Pisteytys tarkistetaan vuosittain. Jotta hakemus hyväksytään, on kilpailijan samalla todistettava osallistuneensa seuran hyväksi talkootöihin.

Seura voi harkintansa mukaan palkita menestyneen jäsenensä stipendillä tai muulla vastaavalla palkinnolla.

JUNIORITOIMINTA

Junioriratsastajien Heppis-kerho, jonka tehtävä on jakaa perustietoutta harrastukseen liittyvistä asioista nuorimmille jäsenille, on ollut tauolla viimeiset vuodet vetäjäpuutteen vuoksi. Mahdollisuuksien mukaan, eli jos uusi vetäjä löytyy, pyrimme käynnistämään kerhotoiminnan uudestaan. Kerho on ollut leikkimielinen ja avoin kaikille nuorille ja lapsille. Kerhossa käydäkseen ei ole tarvinnut olla seuran jäsen.

Seura pyrkii vuonna 2013 kehittämään junioritoimintaa sekä kouluttamaan lisää halukkaita junioreita ja senioreita nuorisotyöhön.

MUU TOIMINTA

Kokonniemen kilpailualueen kuntoa pyritään mahdollisuuksien mukaan edelleen parantamaan. Tuomaritorni- ja kansliarakennuksen viimeistelyä jatketaan.

Tulevan vuoden investointikohteina ovat hevosten kulkuväylän parantaminen pysäköintialueelta kilpailukentälle sekä estekaluston korjaaminen ja päivittäminen.

Seura tutkii mahdollisuutta hyödyntää kilpakentän päähän jäävää aluetta pienimuotoisen maastoesteradan rakentamiseksi. Alueen hyödyntäminen olisi tehokkaampaa ja sillä laajennettaisiin monipuolisemmin eri lajien harjoittelumahdollisuuksia.

Vuoden lopulla järjestetään pikkujoulujuhlat seuran jäsenille. Jos juniorityö saadaan uudelleen käynnistettyä, voidaan pikkujoulut pitää erikseen myös junioreille.

Seura jakaa vuosittain neljä kiertopalkintoa syyskokouksen/pikkujoulun yhteydessä ja yhden kiertopalkinnon kevätkokouksen yhteydessä.

·       Seura tulee jakamaan Virpi Huovila -nuorisotyön kiertopalkinnon vuosittain yhdelle aktiiviselle juniori- ja nuorisotyössä mukana olleelle jäsenelle.

·       Senioripersoona-palkinto jaetaan positiivisesta ja aktiivisesta toiminnasta seuran hyväksi.

·       Juniori tsemppari -palkinto jaetaan uutterasta harjoittelusta ja oman itsensä kehittämisestä ratsastusurheilussa.

·        Vuosittain jaetaan myös Horsemanship-pokaali yhdelle juniorijäsenelle esimerkillisestä toiminnasta hevosten kanssa.

·        Seuran hallitus valitsee ehdotuksista palkintojensaajat ja pidättää itsellään oikeuden olla jakamatta kaikkia palkintoja.

·       Kevätkokouksen yhteydessä jaetaan seuran menestyneimmälle ratsastajalle Porvoon kaupungin lahjoittama kiertopalkinto. Parhaat juniori- ja senioriratsastajat palkitaan koulu-, este- ja kenttäratsastuksessa. Palkitseminen tapahtuu rankingpisteiden perusteella.

TIEDOTTAMINEN

Seuran tiedottaminen tullaan pääasiallisesti hoitamaan seuran omilla www-sivuilla. Seuran www-osoite on www.porvoonmustang.net. Tiedottamiseen käytetään myös paikallisia lehtiä, tallien ilmoitustauluja sekä jäsenistön ilmoittamia sähköpostiosoitteita.

 

PORVOON MUSTANG ry  BORGÅ MUSTANG rf