Jäsenhuone|Työhuone

2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014
 
 
YLEISTÄ
 
Porvoon Mustang ry – Borgå Mustang rf ratsastusseuran tarkoituksena on edistää ratsastusurheilua, kohottaa jäsentensä ratsastustaitoa ja -tietoutta sekä laajentaa ratsastusurheilun harrastajien piiriä. Seura on Suomen Ratsastajainliiton (SRL) jäsenseura. Jäsenmäärä vuonna 2014 tulee olemaan noin 340.
 
Porvoon Mustang ry toimii yhteistyössä useiden porvoolaisten yksityistallien kanssa. Lisäksi yhteistyötä kehitetään Porvoon Hevosystävät ry:n, Itä-Uudenmaan ratsastajat ry:n, Porvoon Ratsastajat ry:n ja Ratsastusurheilijat ry:n kanssa. Näistä pääpaino on yhteistyöllä Porvoon Hevosystävien kanssa koskien kilpailukentän sekä siihen liittyvien alueiden käyttöä.
 
Seuran jäsenet, jotka ovat myös SRL:n jäseniä, on vakuutettu tapaturmien varalta ratsastustuntien sekä muun siihen liittyvän toiminnan ajaksi. Porvoon Mustang ry:n sekä Suomen Ratsastajainliitto ry:n tavoitteena on saada kaikki lajin harrastajat vakuutusturvan piiriin.
 
Porvoon Mustang ry:n ja Suomen Ratsastajainliitto ry:n päämääränä on ratsastuksen yhteiskunnallisen merkityksen vahvistaminen tuomalla julki lajin kasvatuksellinen merkitys, soveltuvuus kaikille ikäryhmille sekä vastuuntuntoa ja yhteistyötä kehittävä vaikutus. Ratsastustoiminnassa hevosen hyvinvoinnin tulee olla aina etusijalla kaikessa toiminnassa. Hevosen hyvinvoinnista tulee jokaisen huolehtia niin, että hevosen perustarpeet on järjestetty parhaalla mahdollisella tavalla ja lakien mukaisesti.
 
 
KOULUTUS
 
Seura tukee mahdollisuuksiensa mukaan jäsentensä osallistumista Suomen Ratsastajainliiton, Suomen Hevosopiston, Etelä-Suomen Ratsastusjaoston (ESRA) sekä Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n järjestämille kursseille. Lisäksi seura tukee nuorten kasvatus- ja valmennustyössä mukana olevien koulutusta muidenkin järjestäjien kursseilla.
 
Seura painottaa hevosmiestaitoa turvallisen kehityksen edellytyksenä ratsastuksen eri osa-alueissa ja pyrkii antamaan oikeaa tietoa hevosten käsittelystä ja kohtelusta sekä valmennusmenetelmistä. Ennen kilpailukauden alkua seura järjestää luennon koskien SRL:n kulloinkin voimassa olevia kilpailusääntöjä kaikille kilpailijoille sekä kiinnostuneille. Samassa tilaisuudessa ratsastajat, jotka anovat aluelupaa ensimmäistä kertaa, voivat suorittaa siihen tarvittavan lupakokeen.
 
Seura tukee jäsenten tuomarilisenssien ym. hankkimista ja ylläpitämistä osallistumalla näistä aiheutuviin kustannuksiin.
 
 
KILPAILUT
 
Porvoon Mustang ry suunnittelee ratsastuskilpailujen järjestämistä vuonna 2014 sekä este- että kouluratsastuksessa. Suunnitteilla on kilpailuja seura- ja aluetasolla, sekä koulukilpailut kansallisella tasolla. Lisäksi seura voi järjestää myös muita seura- ja harjoituskilpailuja.
 
Alustava suunnitelma vuodelle 2014:
10.-11.5. Kouluratsastus: seura- ja aluekilpailu
24.-25.5. Esteratsastus: seura- ja aluekilpailu
16.-17.8.Kouluratsastus: aluekilpailu ja kansallinen kilpailu
20.-21.9. Este- ja kouluratsastus: seurakilpailu ja samalla seuranmestaruuskilpailut
 
Kilpailupaikkana toimii pääasiassa kesäkaudella Kokonniemen kilpakenttä. Kilpailukutsut julkaistaan SRL:n Kipa-palvelussa sekä seuran nettisivuilla.
 
Vuoden 2014 seuramestaruudet ratkaistaan erikseen koulu- ja esteratsastuksessa. Seniorit ja juniorit kilpailevat omissa sarjoissaan. Suunnitelmissa on käyttää aikaisemmilta vuosilta tutuksi tulleita ”tasoitusarvosteluja”.
 
Seuran jäsenet voivat osallistua vapaasti muiden seurojen järjestämiin kansallisiin, alueellisiin ja kutsukilpailuihin ratsukoiden tason mukaisesti.
 
Seura lähettää mahdollisuuksien mukaan kilpailijoita koulu- ja esteratsastuksen henkilökohtaisiin ja joukkuemestaruuksiin aluetasolla ja mahdollisuuksien mukaan myös SM-tasolla. Edustusratsukoista päättää seuran hallitus kuultuaan ehdotuksia kilpailutoimikunnalta ja seuran jäseniltä.
 
Seura jakaa vuosittain kilpailuavustusta hakemusten perusteella maksimissaan 100€/ratsukko/kausi. Hakemusten liitteenä on toimitettava näyttö kilpailuihin osallistumisista ja sijoituksista. Pisteytys tarkistetaan vuosittain. Jotta hakemus hyväksytään, on kilpailijan samalla todistettava osallistuneensa seuran hyväksi talkootöihin (ns. talkoopassi).
 
Seura voi harkintansa mukaan palkita menestyneen jäsenensä stipendillä tai muulla vastaavalla palkinnolla.
 
 
JUNIORITOIMINTA
 
Seura pyrkii kouluttamaan lisää halukkaita junioreita ja senioreita nuorisotyöhön. Heppis-kerhon toiminta voidaan käynnistää uudelleen, mikäli toimintaan löytyy riittävästi kiinnostusta. Heppis-kerho on leikkimielinen ja avoin kaikille nuorille ja lapsille. Kerhossa jaetaan perustietoutta ratsastamisesta ja hevosharrastuksesta. Kerhossa käydäkseen ei tarvitse olla seuran jäsen. Kerhoa vetävät aktiiviset henkilöt, jotka voivat osallistua erilaisille nuoriso-ohjaajakursseille seuran kustantamana.
 
 
MUU TOIMINTA
 
Seuran jäsenille järjestetään mahdollisuuksien mukaan muutakin hevosiin ja seuratoimintaan liittyvää tekemistä. Tällaisia voivat olla mm. syyskokouksen yhteydessä pidettävät joulujuhlat ja erilaiset yhteismatkat. Näistä päätetään tilanteen mukaan.
 
Kokonniemen kilpailualueen kuntoa pyritään mahdollisuuksien mukaan edelleen parantamaan. Tulevien vuosien investointikohteina ovat kilpailukentän kunnostaminen ja hevosten kulkuväylän parantaminen pysäköintialueelta kilpailukentälle. Tuomaritorni- ja kansliarakennuksen viimeistelyä jatketaan. Myös kilpailukenttää ympäröivä aita kunnostetaan. Uutena projektina tehdään kilpailukentälle väliaita, jolla verryttelyalue voidaan erottaa varsinaisesta kilpailuareenasta. Estekaluston kunnostamista harkitaan.
 
Seura jakaa vuosittain viisi kiertopalkintoa syyskokouksen yhteydessä. Seuran hallitus valitsee ehdotuksista palkintojensaajat ja pidättää itsellään oikeuden olla jakamatta kaikkia palkintoja. Kevätkokouksessa palkitaan parhaat juniori-, nuoret- ja senioriratsastajat koulu-, este- ja kenttäratsastuksessa SRL:n rankingpisteiden perusteella.
 
Syksyllä jaettavat kiertopalkinnot
  • Virpi Huovila -nuorisotyökiertopalkinto, aktiiviselle juniori- ja nuorisotyössä mukana olleelle jäsenelle
  • Senioripersoona-kiertopalkinto, positiiviselle ja aktiiviselle seniorijäsenelle
  • Junnu-tsemppari -kiertopalkinto, uutterasta harjoittelusta ja oman itsensä kehittämisestä jaettava palkinto juniorijäsenelle
  • Horsemanship-kiertopalkinto, juniorijäsenelle esimerkillisestä toiminnasta hevosten kanssa
  • Porvoon kaupungin lahjoittama kiertopalkinto, seuran menestyneimmälle ratsastajalle
 
 
TIEDOTTAMINEN
 
Seuran tiedottaminen tullaan pääasiallisesti hoitamaan seuran omilla www-sivuilla. Seuran www-osoite on www.porvoonmustang.net. Tiedottamiseen käytetään myös paikallisia lehtiä, tallien ilmoitustauluja sekä jäsenistön ilmoittamia sähköpostiosoitteita. Lisäksi seuralla on omat facebook-sivut.
 
 
PORVOON MUSTANG ry - BORGÅ MUSTANG rf