Jäsenhuone|Työhuone

2017

 

 

 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

 
YLEISTÄ
Porvoon Mustang ry – Borgå Mustang rf ratsastusseuran tarkoituksena on edistää ratsastusurheilua, kohottaa jäsentensä ratsastustaitoa ja -tietoutta sekä laajentaa ratsastusurheilun harrastajien piiriä. Seura on Suomen Ratsastajainliiton (SRL) jäsenseura. Jäsenmäärä tulee olemaan vuonna 2017 noin 300.
 
Porvoon Mustang ry toimii yhteistyössä useiden porvoolaisten yksityistallien kanssa. Lisäksi yhteistyötä kehitetään Porvoon Hevosystävät ry:n, Itä-Uudenmaan ratsastajat ry:n, Porvoon Ratsastajat ry:n, Ratsastusurheilijat ry:n sekä Bravehearts ry:n kanssa. Näistä pääpaino on yhteistyöllä Porvoon Hevosystävien kanssa koskien kilpailukentän sekä siihen liittyvien alueiden käyttöä.
 
Seuran jäsenet, jotka ovat myös SRL:n jäseniä, on vakuutettu tapaturmien varalta ratsastustuntien sekä muun siihen liittyvän toiminnan ajaksi. Porvoon Mustang ry:n sekä Suomen Ratsastajainliitto ry:n tavoitteena on saada kaikki lajin harrastajat vakuutusturvan piiriin.
 
Porvoon Mustang ry:n ja Suomen Ratsastajainliitto ry:n päämääränä on ratsastuksen yhteiskunnallisen merkityksen vahvistaminen tuomalla julki lajin kasvatuksellinen merkitys, soveltuvuus kaikille ikäryhmille sekä vastuuntuntoa ja yhteistyötä kehittävä vaikutus. Hevosharrastuksen psykososiaaliseen hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä yhteistyötä tehdään erityisesti Bravehearts ry:n kanssa.
 
Ratsastustoiminnassa hevosen hyvinvoinnin tulee olla aina etusijalla kaikessa toiminnassa. Hevosen hyvinvoinnista tulee jokaisen huolehtia niin, että hevosen perustarpeet on järjestetty parhaalla mahdollisella tavalla ja lakien mukaisesti.
 
KOULUTUS
 
Seura tukee mahdollisuuksiensa mukaan jäsentensä osallistumista Suomen Ratsastajainliiton, Suomen Hevosopiston, Etelä-Suomen Ratsastusjaoston (ESRA) sekä Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n järjestämille kursseille. Lisäksi seura tukee nuorten kasvatus- ja valmennustyössä mukana olevien koulutusta muidenkin järjestäjien kursseilla.
 
Seura painottaa hevosmiestaitoa turvallisen kehityksen edellytyksenä ratsastuksen eri osa-alueissa ja pyrkii antamaan oikeaa tietoa hevosten käsittelystä ja kohtelusta sekä valmennusmenetelmistä. Ennen kilpailukauden alkua seura järjestää mahdollisuuksien mukaan luennon koskien SRL:n kulloinkin voimassa olevia kilpailusääntöjä kaikille kilpailijoille sekä kiinnostuneille. Samassa tilaisuudessa ratsastajat, jotka anovat D-lupaa ensimmäistä kertaa, voivat suorittaa siihen tarvittavan lupakokeen. Seura tukee jäsenten tuomarilisenssien ym. hankkimista ja ylläpitämistä osallistumalla näistä aiheutuviin kustannuksiin.
 
KILPAILUT
 
Porvoon Mustang ry suunnittelee ratsastuskilpailujen järjestämistä vuonna 2017 sekä este- että kouluratsastuksessa. Tavoitteena on, että ratsastuskilpailut pystyään järjestämään Kokonniemen kisakentällä pohjan kunnostustöiden jälkeen. Tavoitteena on järjestää kesän ja syksyn aikana kolmen osakilpailun cup-kilpailu sekä koulu- että esteratsastuksessa sekä perinteiset seuramestaruudet molemmissa lajeissa. Keväällä järjestetään 1-tason kilpailut maneesissa sekä koulu- että esteratsastuksessa. Kevään kilpailut ovat samalla Power Cup - karsintakilpailut.
 
Seuran jäsenet voivat osallistua vapaasti muiden seurojen järjestämiin kansallisiin, alueellisiin ja kutsukilpailuihin ratsukoiden tason mukaisesti. Seura lähettää mahdollisuuksien mukaan kilpailijoita koulu- ja esteratsastuksen henkilökohtaisiin ja joukkuemestaruuksiin 2-tasolla ja mahdollisuuksien mukaan myös 3-tasolla. Edustusratsukoista päättää seuran hallitus kuultuaan ehdotuksia mm. seuran jäseniltä.
 
Seura jakaa vuosittain kilpailuavustusta hakemusten perusteella maksimissaan 100€/ratsukko/kausi. Hakemusten liitteenä on toimitettava näyttö kilpailuihin osallistumisista ja sijoituksista. Pisteytys tarkistetaan vuosittain. Jotta hakemus hyväksytään, on kilpailijan samalla todistettava osallistuneensa seuran hyväksi talkootöihin.
 
Seura voi harkintansa mukaan palkita menestyneen jäsenensä stipendillä tai muulla vastaavalla palkinnolla.
 
KOKONNIEMEN KENTTÄ
 
Kokonniemen kisakentän pohja uusitaan kevään 2017 aikana. Kentän kunnostus aloitetaan heti kun sää sallii. Pohjan kestävyyttä testataan ensin valmennuksilla ja 1-tason kilpailuilla, joissa osallistujamäärä ja pohjaan kohdistuva rasitus on vähäinen. Isompia 2- ja 3 tason kilpailuja harkitaan vuonna 2018 kun pohjan kestävyys on varmistettu.
 
HANKINNAT
 
Tavoitteena on hankkia uutta estekalustoa sponsoreiden kautta kilpailukäyttöön. Osa vanhoista esteistä voi tämän jälkeen toimia valmennuskäytössä. Muita hankintoja vuonna 2017 ovat uusi lana, estenumerot sekä kukkakoristeet. Myös kuulutuslaitteet uusitaan.
 
KERHOTOIMINTA
 
Hevoskerhotoimintaa jatketaan, mikäli toimintaan löytyy riittävästi kiinnostusta. Kerhossa jaetaan perustietoutta hevosen hoitoon, käsittelyyn ja ratsastukseen liittyen sekä suoritetaan SRL:n hevostaitomerkkejä. Kerho on maksuton, mutta vakuutuksen vuoksi osallistuminen edellyttää seuran jäsenyyttä. Kerhoa vetävät aktiiviset henkilöt, jotka voivat osallistua erilaisille ohjaajakursseille seuran kustantamana. Myös hevosmiestaitoja lisäävä ja ilmapiiriä- ja yhteishenkeä parantava sennukerho voidaan käynnistää, mikäli kiinnostuneita senioreita löytyy riittävä määrä.
 
MUU TOIMINTA
 
Seuran jäsenille järjestetään mahdollisuuksien mukaan muutakin hevosiin ja seuratoimintaan liittyvää toimintaa. Tällaista on esim. jo perinteiseksi muodostunut retki Finnderbyyn sekä koko perheen hevostapahtuma, jossa ohjelmassa mm. Match Show, hevosagility ja kepparikisa. Seura järjestää myös pikkujoulujuhlat. Tavoitteena on myös järjestää luentoja tai koulutusta liittyen hevosen ja ratsastajan hyvinvointiin.
 
Seura jakaa vuosittain viisi kiertopalkintoa syyskokouksen yhteydessä. Seuran hallitus valitsee ehdotuksista palkintojensaajat ja pidättää itsellään oikeuden olla jakamatta kaikkia palkintoja.
 
Kevätkokouksessa palkitaan parhaat juniori-, nuoret- ja senioriratsastajat koulu-, este- ja kenttäratsastuksessa SRL:n rankingpisteiden perusteella.
 
Syksyllä jaettavat kiertopalkinnot:
 
• Virpi Huovila -nuorisotyökiertopalkinto, aktiiviselle juniori- ja nuorisotyössä mukana olleelle jäsenelle
• Senioripersoona-kiertopalkinto, positiiviselle ja aktiiviselle seniorijäsenelle
• Junnu-tsemppari -kiertopalkinto, uutterasta harjoittelusta ja oman itsensä kehittämisestä jaettava palkinto juniorijäsenelle
• Horsemanship-kiertopalkinto, juniorijäsenelle esimerkillisestä toiminnasta hevosten kanssa
• Porvoon kaupungin lahjoittama kiertopalkinto, seuran menestyneimmälle ratsastajalle
 
TIEDOTTAMINEN
 
Seuran tiedottaminen tullaan pääasiallisesti hoitamaan seuran omilla www-sivuilla sekä facebook-sivuilla, joita päivitetään aktiivisesti. Seuran www-osoite on www.porvoonmustang.net. Tiedottamiseen käytetään myös paikallisia lehtiä, tallien ilmoitustauluja sekä jäsenistön ilmoittamia sähköpostiosoitteita.
 
 
 
PORVOON MUSTANG ry - BORGÅ MUSTANG rf