Jäsenhuone|Työhuone

2019

                          

Porvoon Mustang ry – Borgå Mustang rf ratsastusseuran tarkoituksena on edistää ratsastusurheilua, kohottaa jäsentensä ratsastustaitoa ja -tietoutta sekä laajentaa ratsastusurheilun harrastajien piiriä. Seura on Suomen Ratsastajainliiton (SRL) jäsenseura.

Porvoon Mustang ry toimii yhteistyössä useiden porvoolaisten yksityistallien kanssa. Lisäksi yhteistyötä kehitetään Porvoon Hevosystävät ry:n, Itä-Uudenmaan ratsastajat ry:n, Porvoon Ratsastajat ry:n, Ratsastusurheilijat ry:n sekä Bravehearts ry:n kanssa. Seura tekee tiiviisti yhteistyötä Porvoon Hevosystävien kanssa koskien kilpailukentän ja siihen liittyvien alueiden käyttöä.

Seuran jäsenet, jotka ovat myös SRL:n jäseniä, on vakuutettu tapaturmien varalta ratsastustuntien sekä muun siihen liittyvän toiminnan ajaksi. Porvoon Mustang ry:n sekä Suomen Ratsastajainliitto ry:n tavoitteena on saada kaikki lajin harrastajat vakuutusturvan piiriin.

 

Porvoon Mustang ry:n ja Suomen Ratsastajainliitto ry:n päämääränä on ratsastuksen yhteiskunnallisen merkityksen vahvistaminen tuomalla julki lajin kasvatuksellinen merkitys, soveltuvuus kaikille ikäryhmille sekä vastuuntuntoa ja yhteistyötä kehittävä vaikutus.

 

Ratsastustoiminnassa hevosen hyvinvoinnin tulee olla aina etusijalla kaikessa toiminnassa. Hevosen hyvinvoinnista tulee jokaisen huolehtia niin, että hevosen perustarpeet on järjestetty parhaalla mahdollisella tavalla ja lakien mukaisesti.

 

Koulutus

Seura tukee mahdollisuuksiensa mukaan jäsentensä osallistumista Suomen Ratsastajainliiton, Suomen Hevosopiston, Etelä-Suomen Ratsastusjaoston (ESRA) sekä Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n järjestämille kursseille. Lisäksi seura tukee nuorten kasvatus- ja valmennustyössä mukana olevien koulutusta muidenkin järjestäjien kursseilla.

 

Seura painottaa hevosmiestaitoa turvallisen kehityksen edellytyksenä ratsastuksen eri osa-alueissa ja pyrkii antamaan oikeaa tietoa hevosten käsittelystä ja kohtelusta sekä valmennusmenetelmistä. Ennen kilpailukauden alkua seura järjestää mahdollisuuksien mukaan luennon koskien SRL:n kulloinkin voimassa olevia kilpailusääntöjä kaikille kilpailijoille sekä kiinnostuneille. Seura tukee jäsenten tuomarilisenssien ym. hankkimista ja ylläpitämistä osallistumalla näistä aiheutuviin kustannuksiin.

 

Kilpailut ja valmennukset

Porvoon Mustang ry suunnittelee sekä kouluratsastuksen että esteratsastuksen kilpailujen järjestämistä. Tavoitteena on järjestää kesän ja syksyn aikana n. 10 kilpailua, joista neljä ovat kouluratsastuskilpailuja. Keväällä järjestetään Talent Cup- karsintakilpailut ja syksyllä seuranmestaruudet sekä kouluratsastuksessa, että esteratsastuksessa.

Seuran jäsenet voivat osallistua vapaasti muiden seurojen järjestämiin kansallisiin, alueellisiin ja kutsukilpailuihin ratsukoiden tason mukaisesti. Seura lähettää mahdollisuuksien mukaan kilpailijoita koulu- ja esteratsastuksen henkilökohtaisiin ja joukkuemestaruuksiin 2-tasolla ja mahdollisuuksien mukaan myös 3-tasolla. Edustusratsukoista päättää seuran hallitus kuultuaan ehdotuksia mm. seuran jäseniltä.

Seura jakaa vuosittaista kilpailuavustusta. Hakemusten liitteenä on toimitettava näyttö kilpailuihin osallistumisista ja sijoituksista. Pisteytys tarkistetaan vuosittain. Jotta hakemus hyväksytään, on kilpailijan samalla todistettava osallistuneensa seuran hyväksi talkootöihin.

 

Seura voi harkinnan mukaan palkita menestyneen jäsenen stipendillä tai muulla vastaavalla palkinnolla.


Vuoden 2019 aikana järjestetään mm. valmennuksia ja sääntöinfo-tilaisuuksia. Mahdollisuuksien mukaan seura järjestää myös stewardi koulutuksen.

Muu toiminta

Kokoniemen kilpailualuetta parannetaan vuoden 2019 aikana ja talkooprojektina on luvassa mm. kouluaitojen maalaus. Mahdollisuuksien mukaan, seura järjestää myös muuta hevosiin ja seuratoimintaan liittyvää toimintaa.  

 

Kevätkokouksessa palkitaan parhaat juniori-, nuoret- ja senioriratsastajat koulu-, este- ja kenttäratsastuksessa SRL:n rankingpisteiden perusteella.

 

Seura jakaa vuosittain neljä kiertopalkintoa syyskokouksen yhteydessä. Seuran hallitus valitsee ehdotuksista palkintojen saajat ja pidättää itsellään oikeuden olla jakamatta kaikkia palkintoja.

  

Syksyllä jaettavat kiertopalkinnot:

 

• Senioripersoona-kiertopalkinto, positiiviselle ja aktiiviselle seniorijäsenelle

• Tsemppari -kiertopalkinto, uutterasta harjoittelusta ja oman itsensä kehittämisestä jaettava palkinto jäsenelle

• Horsemanship-kiertopalkinto, juniorijäsenelle esimerkillisestä toiminnasta hevosten kanssa

• Porvoon kaupungin lahjoittama kiertopalkinto, seuran menestyneimmälle ratsastajalle

 

Tiedottaminen

Seuran tiedottaminen tullaan pääasiallisesti hoitamaan seuran omilla www-sivuilla sekä facebook-sivuilla, joita päivitetään aktiivisesti. Seuran www-osoite on www.porvoonmustang.net. Tiedottamiseen käytetään myös paikallisia lehtiä tarvittaesssa, tallien ilmoitustauluja sekä jäsenistön ilmoittamia sähköpostiosoitteita.

 

 

PORVOON MUSTANG ry - BORGÅ MUSTANG rf