Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma vuodelle 2024                  

Porvoon Mustang ry – Borgå Mustang rf ratsastusseuran tarkoituksena on edistää ratsastusurheilua, kohottaa jäsentensä ratsastustaitoa ja -tietoutta sekä laajentaa ratsastusurheilun harrastajien piiriä. Seura on Suomen Ratsastajainliiton (SRL) jäsenseura.

Porvoon Mustang ry toimii yhteistyössä useiden porvoolaisten yksityistallien ja ratsastuskoulujen kanssa. Seura pyrkii myös kehittämään yhteistyötä muiden Porvoon alueella olevien ratsastusseurojen kanssa. Seura tekee tiiviisti yhteistyötä mm. Porvoon Hevosystävien ja Porvoon Ratsutallin kanssa.

Seuran jäsenet, jotka ovat myös SRL:n jäseniä, on vakuutettu tapaturmien varalta ratsastustuntien sekä muun siihen liittyvän toiminnan ajaksi. Porvoon Mustang ry:n sekä Suomen Ratsastajainliitto ry:n tavoitteena on saada kaikki lajin harrastajat vakuutusturvan piiriin.

Porvoon Mustang ry:n ja Suomen Ratsastajainliitto ry:n päämääränä on ratsastuksen yhteiskunnallisen merkityksen vahvistaminen tuomalla julki lajin kasvatuksellinen merkitys, soveltuvuus kaikille ikäryhmille sekä vastuuntuntoa ja yhteistyötä kehittävä vaikutus.

Ratsastustoiminnassa hevosen hyvinvoinnin tulee olla aina etusijalla kaikessa toiminnassa. Hevosen hyvinvoinnista tulee jokaisen huolehtia niin, että hevosen perustarpeet on järjestetty parhaalla mahdollisella tavalla ja lakien mukaisesti.

Koulutus

Seura tukee mahdollisuuksiensa mukaan jäsentensä osallistumista Suomen Ratsastajainliiton, Suomen Hevosopiston, Etelä-Suomen Ratsastusjaoston (ESRA) sekä Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n järjestämille kursseille. Lisäksi seura tukee nuorten kasvatus- ja valmennustyössä mukana olevien koulutusta muidenkin järjestäjien kursseilla.

Seura painottaa hevosmiestaitoa turvallisen kehityksen edellytyksenä ratsastuksen eri osa-alueissa ja pyrkii antamaan oikeaa tietoa hevosten käsittelystä ja kohtelusta sekä valmennusmenetelmistä. Ennen kilpailukauden alkua seura järjestää mahdollisuuksien mukaan luennon koskien SRL:n kulloinkin voimassa olevia kilpailusääntöjä kaikille kilpailijoille sekä kiinnostuneille. Seura tukee jäsenten tuomarilisenssien ym. hankkimista ja ylläpitämistä osallistumalla näistä aiheutuviin kustannuksiin.

 

Kilpailut ja valmennukset

Porvoon Mustang ry suunnittelee sekä kouluratsastuksen että esteratsastuksen kilpailujen järjestämistä. Tavoitteena on järjestää seura-, alue ja kansallisen tason kilpailuja kevään, kesän ja syksyn aikana. Kilpailukauden aikana kilpaillaan myös seuranmestaruudesta.  

Seuran jäsenet voivat osallistua vapaasti muiden seurojen järjestämiin kansallisiin, alueellisiin ja seurakilpailuihin ratsukoiden tason mukaisesti. Seura lähettää mahdollisuuksien mukaan kilpailijoita koulu-, este- ja kenttäratsastuksen henkilökohtaisiin ja joukkuemestaruuksiin aluetasolla ja mahdollisuuksien mukaan myös kansallisella tasolla. Edustusratsukoista päättää seuran hallitus kuultuaan ehdotuksia mm. seuran jäseniltä.

Porvoon Mustang ry jakaa vuosittaista kilpailuavustusta. Kilpailuavustus suoritetaan seuraavasti: 
Seura maksaa ratsastajan kilpailuluvan takaisin seura- ja aluetasolla mikäli kilpailijalla on viisi hyväksyttyä tulosta kilpailuluvan tasolla. Kansallisella tasolla vaaditaan kolme hyväksyttyä tulosta, kenttäkisoista kaksi.

Seura voi harkinnan mukaan palkita menestyneen jäsenen stipendillä tai muulla vastaavalla palkinnolla.
Vuodelle 2024 on suunnitteilla kouluratsastuksen Cup- kilpailu ja esteratsastusklinikka. Myös rataharjoituksia ja pay & jumpeja on tarkoitus järjestää.

Muu toiminta

Uusitaan tietotekniikkaa helpottamaan kisojen sujuvaa järjestämistä.

Järjestetään jäsenille mahdollisuus osallistua ensiapukurssille, jotta seuran jäsenillä on valmiudet antaa tarvittaessa ensiapua tapaturmien sattuessa.

Mahdollisuuksien mukaan seura järjestää myös muuta hevosiin ja seuratoimintaan liittyvää toimintaa, kuten esim. retkiä ja heppakerhoa.

Kevätkokouksessa palkitaan parhaat juniori-, nuoret- ja senioriratsastajat koulu-, este- ja kenttäratsastuksessa SRL:n rankingpisteiden perusteella.

Seura jakaa vuosittain neljä kiertopalkintoa syyskokouksen yhteydessä. Seuran hallitus valitsee ehdotuksista palkintojen saajat ja pidättää itsellään oikeuden olla jakamatta kaikkia palkintoja.

Syksyllä jaettavat kiertopalkinnot:

• Senioripersoona-kiertopalkinto, positiiviselle ja aktiiviselle seniorijäsenelle

• Tsemppari -kiertopalkinto, uutterasta harjoittelusta ja oman itsensä kehittämisestä jaettava palkinto jäsenelle

• Horsemanship-kiertopalkinto, juniorijäsenelle esimerkillisestä toiminnasta hevosten kanssa

• Porvoon kaupungin lahjoittama kiertopalkinto, seuran menestyneimmälle ratsastajalle

Jatkamme myös toimihenkilöiden kannustuspalkitsemista.

Tiedottaminen

Seuran tiedottaminen tullaan pääasiallisesti hoitamaan seuran omilla facebook-sivuilla ja Instagram sivuilla joita päivitetään aktiivisesti. Myös seuran nettisivulla:  www.porvoonmustang.net. Tiedottamiseen käytetään myös tallien ilmoitustauluja sekä jäsenistön ilmoittamia sähköpostiosoitteita.

 

PORVOON MUSTANG ry - BORGÅ MUSTANG rf