SRL

Suomen Ratsastajainliitto (SRL) on ratsastusurheilun keskusjärjestö Suomessa ja se ajaa kaiken tasoisten ratsastajien etuja Suomessa. SRL on FEI:n (Fédération Equestre Internationale) jäsen. SRL:n tärkein tehtävä on turvata ja edistää hevosen hyvinvointia urheilu- ja harrastetoiminnassa. Kilpailijalle tärkeitä toimintoja on mm. kilpailusääntöjen hyväksyminen ja julkaiseminen.

Porvoon Mustang on SRL:n jäsenseura. Kaikki PoM:n täysjäsenet kuuluvat SRL:oon oman ratsastusseuransa kautta ja saavat siten käyttöönsä kaikki SRL:n tarjoamat jäsenedut. SRL:oon kuuluu noin 470 seuraa ja sillä on yhteensä noin 45 000 jäsentä.

Suomi on jaettu kahdeksaan alueeseen (Etelä-Suomen alue, Hämeen alue, Itä-Suomen alue, Kaakkois-Suomen alue, Keski-Suomen alue, Lounais-Suomen alue, Pohjanmaan alue ja Pohjois-Suomen alue), joilla on omat jaostonsa. Jaosto edustaa liittoa paikallistasolla ja hoitaa sille nimettyjä tehtäviä. Etelä-Suomen aluejaoston aluesihteeri Sanna Sassi on myös seurojen ja jäsenien apuna.

Ratsastaja voi kilpailla minkä tahansa alueen ratsastuskilpailuissa riippumatta siitä, mitä aluetta hän itse seuransa kautta edustaa. Ratsastaja voi kuulua useampaan ratsastusseuraan, mutta hän voi kilpailukautena edustaa vain yhtä niistä. Ratsastusseuran ei tarvitse olla kotikaupungin tms. seura, vaan sen saa valita vapaasti.

Lähde: 
http://www.ratsastus.fi/srl 
http://www.ratsastus.fi/seuratoiminta 
http://www.ratsastus.fi/alueet 

Hevosen hyvinvointi

1. Hevosen hyvinvointi on etusijalla kaikessa hevosurheilussa.
2. Hevosten kasvattajien, valmentajien, ratsastajien, omistajien, kauppiaitten, kilpailunjärjestäjien, yhteistyöyritysten tai toimihenkilöiden toivomukset ovat toissijaisia hevosen hyvinvointiin verrattuna.
3. Kaikki hevosiin kohdistettavat toimenpiteet ja eläinlääkärin antamat hoidot suoritetaan hevosen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.
4. Hevosten rehustuksessa, terveydenhuollossa, lääkinnässä sekä turvallisuuden edistämisessä noudatetaan kaikissa tilanteissa korkeinta mahdollista laatutasoa.
5. Hevoskuljetusten aikana huolehditaan ilmastoinnista, rehustuksesta, juottamisesta sekä terveellisestä ympäristöstä.
6. Työskentelemme valmennuksen, hevostaitokoulutuksen ja hevosten terveyttä tutkivien tieteenalojen edistämiseksi.
7. Myös kilpailijan kunto ja suorituskyky ovat tärkeitä hevosen hyvinvoinnin vuoksi.
8. Hevonen huomioidaan elävänä olentona kaikessa ratsastuksessa ja siihen liittyvässä valmennuksessa. Kaikkien FEI:n sopimattomiksi määrittelemien menetelmien käyttö on kielletty.
9. Kansallisten liittojen on valvottava, että heidän edustajansa kunnioittavat hevosen hyvinvointia.
10. Hevosen hyvinvointia koskevia kansallisia ja kansainvälisiä sääntöjä ja määräyksiä on noudatettava sekä kilpailuissa että valmennuksessa ja niitä on jatkuvasti pidettävä ajan tasalla.

Kilpailusäännöt

Kilpailija on vastuussa ajankohtaisten kilpailusääntöjen lukemisesta ja noudattamisesta. Kilpailupaikalla on Stewardi, jolta voit kysyä, jos jokin sääntöihin liittyvä askarruttaa. 

Ajantasalla olevat kilpailusäännöt löydät  SRL:n nettisivuilta.